Co Jezus powiedział na temat homoseksualizmu? Drukuj Email
Autor: Jerzy Marcol   
czwartek, 09 maja 2019 11:35
Poniższy tekst jest tłumaczeniem fragmentu artykułu “Responding to Pro-Gay Theology, Part II: General Religious Arguments” (“Odpowiadanie na teologię progejowską, Część II: Ogólne argumenty religijne”).

Progejowski argument religijny nr 1: „Jezus nie powiedział niczego o homoseksualizmie”.
Ten argument jest ulubionym w paradach gejowskich. Niezmiennie, gdy przedstawiciele ruchu „chrześcijańskich gejów” biorą w czymś udział, ktoś w ich grupie będzie trzymał plakat o treści:

„CO JEZUS POWIEDZIAŁ NA TEMAT HOMOSEKSUALIZMU? ”.

Ideą jest oczywiście to, że jeśli Jezus nie zakazał tego zachowania w konkretny sposób, to znaczy, że zachowanie to musiało nie być dla Niego ważne. Rozciągając tę myśl dalej, argument ten zakłada, że ​​jeśli Jezus nie był czymś wyraźnie zaniepokojony, to my również nie powinniśmy się tym niepokoić.