Mówi świat, iż niebezpiecznie... Drukuj Email
wtorek, 17 marca 2020 12:10

1. Mówi świat, iż niebezpiecznie

Drogą wąską jest mi iść,

Bo on nie wie, że mój Jezus

Raczy mię ostrożnie wieść. 

Ref: O, gdy Jezus mię prowadzi,

Stróża w Nim wiernego mam,

Ale nie odważyłbym się

Przez zwodniczy świat iść sam.

2. Mówią, iż złe czasy przyjdą,

Radość mi się zmieni w ból;

Lecz ja Zbawcy pewnie ufam,

Bo On najmocniejszy Król.

3. Chociaż znam me serce złudne,

Wiem, że wiele w nim jest wad,

Lecz On wzmacnia słabe siły,

Co dzień mię pokrzepia rad.


Słuchaj