03.Trynitarna struktura nabożeństwa Drukuj Email
Autor: Herbert M. Carson   
sobota, 15 lutego 2020 00:00

Nabożeństwo chrześcijańskie osadzone jest na dwóch prawdach: Bóg jest jeden, ale jednocześnie mamy do czynienia z Bogiem Trójjedynym.

• Ojciec jest naszym celem. Sam Jezus przedstawił siebie jako Drzwi, jako Światłość i jako Drogę. Miało to zawsze na celu kierowanie ludzi do Ojca: „Ja jestem droga i prawda i życie; nikt ni przychodzi do Ojca tylko przeze mnie” (J 14,6).

• Jezus jest naszym pośrednikiem. On jest autoryzowanym Pośrednikiem Boga i tylko na podstawie Jego dzieła mamy śmiałość przystępowania do Ojca. Jezus musi być ośrodkiem wszelkiego naszego nabożeństwa. Oznacza to, że wielkie prawdy o Nim i Jego dzieło – będą treścią naszego nabożeństwa. Jego wieczne synostwo, Jego ucieleśnienie, jego pojednawcza ofiara, Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpienie, jego powtórne przyjście – oto stałe tematy pobudzające do oddawania chwały i podstawa naszych modlitw. Nabożeństwo powinno koncentrować się na Nim, ponieważ widzimy Go w całej wspaniałości Jego funkcji Orędownika w niebie. Uwielbiamy Jego imię, ponieważ prowadzi nas do obecności Ojca.

• Duch Święty jest naszym pomocnikiem. Nie moglibyśmy nawet rozpocząć nabożeństwa bez udziału Ducha Świętego. To On porusza dusze wszczepiając życie od Boga. Daje światło naszemu pojmowaniu prawdy Słowa Bożego. Bada sumienia i przekonuje nas o grzechach. Odsłania chwałę Chrystusa –Zbawiciela. Porusza wolę i uzdalnia nas i do pokuty, i do wiary. Daje pewność, że naprawdę przeszliśmy „ze śmierci do życia”. Podpowiada nam, jak należy się modlić. Pobudza do oddawania chwały. Uczula na oddawanie czci.

Zapraszamy do lektury ( zamieszczonego w dziale Czytelnia - Chrześcijańskie nabożeństwo)  trzeciego rozdziału książki Herberta M. Carsona „Hallelujah! Christian Worship” pt. "Trynitarna struktura nabożeństwa"