Czytelnia
 • Krótkie formy literackie   ( 116 artykułów )

  Sam Jezus chętnie używał przypowieści i opowieści by ułatwić zapamiętanie spraw ważnych i najważniejszych oraz by zaciekawić swoich słuchaczy.

  Historie, przykłady i rozmyślania znajdujące się w tym dziale mają za zadanie przybliżyć osobę i dzieło Chrystusa i skierować właśnie na Niego wzrok czytelnika.

 • Kurs biblijny " Nowe życie z Jezusem "   ( 20 artykułów )

  "Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe." (2 List do Koryntian 5:17)

  Gorąco polecamy lekcje kursu biblijnego "Nowe życie z Jezusem", będące doskonałą pomocą zarówno dla tych, którzy rozpoczynają chrześcijańskie życie, jak i tych, którzy pragną usystematyzować posiadaną wiedzę biblijną.
  Kurs doskonale nadaje się do użytku indywidualnego, ale jest również pomocnym materiałem do studium biblijnego w grupie.


 • Bezgraniczne oddanie Chrystusowi   ( 30 artykułów )

  „Inni zaś byli torturowani, gdyż nie przyjęli uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Jeszcze inni doświadczyli publicznych szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia. ” List do Hebr. 11,35-38 

  Od starożytnej Babilonii po czasy współczesne, od Japonii po Amerykę, od Syberii po Afrykę, książka ta przedstawia losy setek chrześcijan różnych wyznań, którzy poświęcili wszystko dla Chrystusa.

  Dział zawiera rozważania biblijne oparte o historie prześladowanych chrześcijan, rozważania pozwalające zastanowić się, co ma prawdziwą wartość w życiu.

 • Świadectwa   ( 103 artykułów )

  Całymi miesiącami można spierać się o kwestie doktrynalne i teologiczne, tygodniami udowadniać, że Bóg rzeczywiście istnieje.

  Jednak życie człowieka zmienione dzięki Bożej ingerencji, stanowi prawdziwą zagadkę dla największego ateisty.

  W obliczu życia pełnego Chrystusa, milkną najpewniejsze dowody i najmocniejsze argumenty przeciwników.

  W tym dziale znajdują się świadectwa – historie życia przemienionego Bożą łaską…

 • Dekalog   ( 13 artykułów )

  Z radością - dzięki uprzejmości redakcji czasopisma "Łaska i Pokój"- zapraszamy do lektury poszczególnych przykazań Dekalogu.

  Poprzez dokładną analizę tekstu oraz starożytnego tła Dekalogu autor wskazuje na jego nieprzemijającą wartość w XXI wieku.

  Łącząc doświadczenia starożytnego Izraela z sytuacja współczesnego człowieka, autor podkreśla potrzebę zastosowania Bożego prawa we wszystkich sferach ludzkiego życia.

  Autorem opracowania jest Henryk Turkanik, biblista dyrektor Seminarium Biblijnego w Jastrzębiu Zdroju, autor wielu książek m.in. „Powtórne przyjście Chrystusa” i „Księga Objawienia”.

 • Chrześcijańskie nabożeństwo   ( 11 artykułów )

  Z radością i satysfakcją, dzięki uprzejmości i zgodzie Instytutu Wydawniczego „Agape” rozpoczynamy publikację znakomitych, obszernych opracowań dot. chrześcijańskiego nabożeństwa. • Chrześcijańska Misja Kobiet   ( 29 artykułów )

  Z radością informujemy, że dzięki uprzejmości i życzliwości Dyrektor Chrześcijańskiej Misji Kobiet siostry Tatiany Ilczuk - Hydzik otrzymaliśmy prawo do publikowania wybranych świadectw i artykułów pochodzących z czasopism „Samarytanka” oraz „Punkt zwrotny”.

  Czynić będziemy to z radością mając na względzie wartość treści zamieszczanych w w/w czasopismach oraz sygnalizowane, ogromne zapotrzebowanie czytelników na świadectwa będące bezpośrednią, żywą relacją o niepojętej miłości naszego Zbawiciela.

 • Chrzescijanin a wyzwania współczesności   ( 1321 artykułów )

  Świat pędzi coraz szybciej do przodu, zaskakując nas często różnymi wydarzeniami i oczekując od nas komentarza i odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania.

  W tym dziale można odnaleźć teksty będące komentarzem bieżących wydarzeń z punktu widzenia chrześcijanina – oraz propozycje odpowiedzi na przynajmniej niektóre z pytań.

 • Nasza wiara   ( 11 artykułów )

  "Pierwsza część próby komentarza do wyznania wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Mam nadzieję, że zostanie przyjęta z przychylnością jako mój wkład we wspólny wysiłek teologiczny naszego Kościoła."

  Edward Czajko

 • Duchowe Dary Łaski   ( 20 artykułów )

  Charyzmaty są zjawiskiem wzbudzającym szerokie zainteresowanie. "Duchowe dary łaski" Edwarda Czajko to zbiór esejów poświęconych tej szczególnej przestrzeni, jaką jest człowiek obdarowany Duchem. 
  Wierzę, że lektura tej książki okaże się inspirującą podróżą w poszukiwaniu Tego, który rozdziela każdemu poszczególnie, jak chce.

 • Sola Scriptura   ( 34 artykułów )

  W historii Kościoła autorytet Biblii był i jest postrzegany różnie. Kościoły protestanckie przyznają jej najwyższy autorytet. Innymi słowy, uważają, że w sprawach wiary i moralności opierać należy się "Tylko na gruncie Pisma Świętego":

  „Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.”. 2 Tm 3:6-17(BT)

  Biblia, jej treść, a nie zbyt ufnie przyjmowana tradycja ustna stanowi o naszym fundamencie i jest filarem naszej wiary.
  Po okresie przygotowań - z modlitwą - rozpoczynamy publikowanie artykułów, które złożą się na nowy dział naszego serwisu.

  Pragniemy zaznaczyć , że nie jest naszym celem obrażanie uczuć religijnych kogokolwiek ani narzucanie poglądów ,ale rzeczowa, dogłębna analiza Słowa Bożego w myśl zasady : Sola Scriptura! (Tylko Słowo!)

 • Ustanowienia Chrystusowe   ( 33 artykułów )

  Kościoły ewangeliczne uznają dwa sakramenty, częściej nazywane ustanowieniami Chrystusowymi, to jest:

  Chrzest wiary (w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego) przez zanurzenie (w baptysterium lub naturalnym zbiorniku wodnym), który "wyraża posłuszeństwo wierzącego wobec Słowa Pana, jego świadectwo przed Bogiem i ludźmi o przeżyciu zbawienia i odpuszczeniu grzechów oraz jego ślub dozgonnej wierności Bogu "

  Wieczerza Pańska - widzialne Słowo, przez które Kościół głosi śmierć Jezusa Chrystusa. Jest ona sprawowana i udzielana pod dwiema postaciami: chleba i wina. Obecność Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej jest rzeczywista, ale duchowa, nie materialna. Wieczerza Pańska nie jest składaniem Chrystusa w ofierze i nie ma w niej żadnej innej ofiary poza "ofiarą uwielbienia i dziękczynienia" (Hbr 13,15), jaką chrześcijanie nieustannie składają Bogu za Jezusa Chrystusa.

  Dzięki niezwykłej uprzejmości redakcji serwisu www.dlajezusa.pl oraz Instytutu Wydawniczego "Agape", którym niniejszym składamy szczere podziękowania, przedstawiamy wybór artykułów i opracowań, które pozwolą przestudiować zagadnienie ustanowień Chrystusowych.

 • Inspiracje   ( 47 artykułów )

  Kwartalnik "Nasze Inspiracje" jest magazynem poświęconym tematyce zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego oraz relacji międzyludzkich. 

  Czytelnikami magazynu są wszyscy ci, którzy mają jakikolwiek wpływ na młodzież - rodzice w pierwszej kolejności, pedagodzy, nauczyciele, trenerzy. 

  Pełną informację o czasopiśmie i możliwości prenumeraty zdobyć na stronie internetowej Kwartalnika.

 • Poezja   ( 84 artykułów )

  Chwila lirycznej zadumy nad wielkością Stwórcy, pięknem stworzenia i przemijaniem człowieka. W dziale Poezja znaleźć można wartościowe wiersze, które pomogą odkryć to, co nieznane i zobaczyć to, co dobrze znane w zupełnie nowy sposób.

 • Ewangelizacja indywidualna   ( 30 artykułów )

  Kościół Jezusa Chrystusa rozwija się dzięki głoszeniu Dobrej Nowiny.Książka "Ewangelizacja indywidualna" napisana przez br. Stanisława Cieślara daje ku temu wielką zachętę.

  Ma rzetelną biblijną podstawę, treść, której nie trzeba tłumaczyć a przesłanie napisane jest dostępnym językiem. Zawiera wiele praktycznych wskazówek.

 • Cytaty   ( 91 artykułów )


 • Strumienie na pustyni   ( 108 artykułów )

  "Strumienie na pustyni" - na podstawie książeczki L.B. Cowman, to krótkie refleksje wyrosłe z bliskiego, codziennego obcowania z Bogiem, z pokornego znoszenia swego krzyża, z głębokiej wiary i ufności w dobroć Tego, który kocha, nawet wtedy, gdy uderza czy wysyła na pustynię.


 • Klejnoty Bożych obietnic   ( 84 artykułów )


 • Klęcząc zwyciężamy   ( 60 artykułów )