10.Goście przy Jego stole Drukuj Email
Autor: Herbert M. Carson   
środa, 23 marca 2016 00:00

Słowo Boże domaga się odpowiedzi, obojętne czy jest głoszone z kazalnicy czy przedstawione w sposób wizualny przy Stole Pańskim. Niezależnie, czy jest to Słowo słyszalne czy widzialne, Bóg domaga się konkretnej odpowiedzi w postaci opamiętania, wiary i posłuszeństwa.

Gdy rozpatrujemy odpowiedź uczestnika Wieczerzy Pańskiej, musimy czynić to w kontekście łaski Bożej. Wieczerza podkreśla inicjatywę ze strony Boga, który w swojej łasce dał Syna, a z Nim daje błogosławieństwa przymierza zapieczętowane krwią Chrystusa.

Nasza odpowiedź nie jest nigdy naszą zasługą wobec zbawczego dzieła Bożego docierającego do naszych serc. Zawsze jest to odpowiedź podpowiedziana przez łaskę i w istocie możliwa poprzez odnawiającą łaskę Bożą działającą wewnątrz nas.

Zapraszamy do lektury dziesiątego rozdziału książki Herberta M. Carsona „O nabożeństwie chrześcijańskim” pt. „Goście Chrystusa przy Jego stole".