Bardziej aktualne niż jutrzejsza gazeta Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
środa, 09 marca 2022 17:08

Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen [1Pt 4,7-11]. Przyjrzyjmy się bliżej temu fragmentowi Pisma Świętego, które zdecydowanie wyprzedza jutrzejsze wiadomości. 

1. Przybliżył się koniec wszystkiego. Czas się przyzwyczaić do złych wieści. Doniesienia wojenne. Drożyzna. Głód. Wrogość. Bezprawie. Jedyną dobrą nowiną jest dziś to, że jeszcze można uratować się od wiecznego potępienia poprzez opamiętanie, odrodzenie duchowe i życie w posłuszeństwie ewangelii Chrystusowej. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem [2Ko 5,20]. Koniecznie i czym prędzej trzeba pomyśleć o ratowaniu własnej duszy, bo jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego [Jn 3,3]. 

Więcej… [Bardziej aktualne niż jutrzejsza gazeta]
 
Skąd brać poczucie bezpieczeństwa? Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
wtorek, 08 marca 2022 14:00

 
Jaka powinna być długość naszego życia? Drukuj Email
Autor: Dawid Goryczka   
poniedziałek, 07 marca 2022 00:00

 
Błogosławić Ukrainę a przeklinać Rosję? Drukuj Email
Autor: Sochacki Paweł   
sobota, 05 marca 2022 11:27

Błogosławić Ukrainę a przeklinać Rosję?

W wojnie Rosyjsko – Ukraińskiej zdecydowana większość świata stanęła po stronie Ukrainy. To zrozumiałe, wiadomo przecież kto jest agresorem a kto ofiarą. Świat wspiera Ukrainę i przeklina Rosję oraz jej prezydenta. Niechęć i wrogość narastają.Widząc ogrom cierpienia nasze serca są po stronie Ukrainy.

Powinniśmy jednak uważać aby nie stać się podobnymi do ludzi „tego świata”, którzy błogosławią Ukrainę a przeklinają Rosję. Nie tak naucza nas Pismo Święte. Pismo wzywa: „miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują”. (Mt 6, 44).

Apostoł Piotr mówi: nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście abyście odziedziczyli błogosławieństwo”. (1P 3,9). Prawda ewangelii jest ponad narodowościowe uprzedzenia czy granice poszczególnych państw. Ewangelia mówi, że wszyscy ludzie są grzesznikami a Jezus jest ratunkiem dla każdego z nich. Każdy człowiek w takim samym zakresie potrzebuje Jezusa, niezależnie od swojej narodowości czy stosunku do innego narodu.

Jeśli do swoich serc dopuścimy niechęć lub nienawiść, nie będziemy w stanie głosić ewangelii i pomagać potrzebującym bez wglądu na pochodzenie i przynależność. Raczej zaangażujemy serca w polityczny i militarny spór. W takim przypadku przegrana będzie podwójna. Nie tylko ucierpią ludzie ale ucierpi też Królestwo Boże. Naszą ochroną jest błogosławienie i modlitwa za wrogów. Powinniśmy też nie zapominać, że sędzią jest Bóg.

Każdy człowiek zda sprawę Bogu za swoje życie. Dotyczy to małych i wielkich, zwykłych obywateli i prezydentów narodów.

Marana tha.

 
Kim jestem gdy nikt nie widzi? Drukuj Email
Autor: Henryk Dedo   
sobota, 05 marca 2022 11:26

 
...ale to jeszcze nie koniec Drukuj Email
Autor: Sochacki Paweł   
piątek, 04 marca 2022 11:30

"Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec". Mat 24, 6

Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Mówi o tym cały świat. Pojawił się niepokój i niepewność. Pojawiło się poczucie zagrożenia, a nawet scenariusz wojny totalnej.

Jako ludzie biblijnie wierzący mamy pewność, że Panem jest Jezusa. To On jest Panem panów i Panem historii. Na podstawie Biblii wiemy, że historia obecnego świata zmierza nieuchronnie do punktu krańcowego jakim będzie paruzja (powtórne przyjście Chrystusa). Wydarzenie to zostanie poprzedzone Bożym sądem i apokaliptycznymi plagami. Kiedy to nastąpi, nie wiemy ale wiemy, że nastąpi.

Dla nas, ludzi wierzących paruzja to ratunek, wybawienie i przeniesienie do lepszej, nowej rzeczywistości. Dlatego nie mamy powodów aby się bać wieści wojennych i relacji o tym, co dzieje się na Ukrainie. Raczej potrzebujemy zjednoczyć się w modlitwie o naród Ukraiński a w szczególności o braci i siostry ze wschodu. Powinniśmy też być gotowi na pomoc uchodźcom wojennym, gdy zajdzie taka potrzeba.

A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Łuk 21:28

Trwajmy w wierze, trwajmy w Chrystusie.

Marana tha

 
Koronawirusowe błogosławieństwo Drukuj Email
Autor: Andrzej Karzełek   
piątek, 04 marca 2022 00:00

 
Kilka myśli o pomaganiu Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
czwartek, 03 marca 2022 11:13

Społeczeństwo polskie ogarnęło w tych dniach wielkie współczucie i chęć niesienia pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Serce człowiekowi rośnie, gdy patrzy się na tak pospolite ruszenie w dobrej sprawie. Chciałoby się zakrzyknąć: Jeszcze Polska nie zginęła! - skoro tylu Polaków bezinteresownie dwoi się i troi, otwiera własne domy i na różne sposoby pomaga naszym wschodnim Sąsiadom.

Nie do mnie należy wypowiadanie się o tym, jak powinni pomagać ludzie z kręgów poza chrześcijańskich. Nawet nie ośmielam się niczego sugerować chrześcijanom z innych kościołów. Ten wpis kieruję do Członków i Przyjaciół Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE, ponieważ Wy, Kochani, jesteście środowiskiem, za które czuję się przed Bogiem odpowiedzialny.

Więcej… [Kilka myśli o pomaganiu]
 
Nie miłujcie tego świata Drukuj Email
Autor: Witold Dynak   
czwartek, 03 marca 2022 00:00

 
Czerwień i biel Drukuj Email
Autor: Mirosław Kulec   
środa, 02 marca 2022 15:59

 
Prawda chowana na dnie duszy Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
wtorek, 01 marca 2022 15:55

 
Namaszczenie do głoszenia Drukuj Email
Autor: Marek Tomczyński   
poniedziałek, 28 lutego 2022 00:00

 
Potrzeba Bożych rozstrzygnięć Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
poniedziałek, 28 lutego 2022 00:00

Boże! Podsuwaj królowi swoje rozstrzygnięcia... [Ps 72,1]. Tak modlił się król Salomon, świadomy swoich ograniczeń, słabości oraz naturalnych skłonności do myślenia i działania po swojemu. Na szczęście ów król izraelski żył wówczas w bojaźni Bożej i miał na tyle pokory, aby prosić o kierownictwo Ducha Bożego. Prawdopodobnie znał też słowa psalmu skomponowanego przez jego ojca, króla Dawida. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba [Ps 37,23-25].

Rozstrzygnięcia PANA i postępowanie po Bożemu bardzo często nie pasują do powszechnego sposobu myślenia i działania. Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze [Iz 55,8-9]. W chwili zetknięcia się tak przeciwległych sposobów myślenia, w ludziach niewierzących budzi się zrozumiały sprzeciw. Gdy brakuje bojaźni Bożej i pełnego zaufania do Bożych rozstrzygnięć, nieszczęście jeszcze bardziej się potęguje. Oto biblijny przykład takiej sytuacji.

Więcej… [Potrzeba Bożych rozstrzygnięć]
 
Czy jesteś gotowy na spotkanie z Jezusem? Drukuj Email
Autor: Sochacki Paweł   
niedziela, 27 lutego 2022 21:49

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 191